Selasa, 22 Oktober 2013

SYEKH MUHAMMAD BIN ISMAIL AL-YAMANI

Syekh muhammad bin ismail al-Yamani adalah seorang ulama’ yang masih cukup muda namun beliau sudah banyak berkiprah dalam bidang dakwah dan pendidikan. Kesuksesan beliau dalam menempuh lika-liku kehidupan patut untuk diteladani.
Masa Kecil Syekh Muhammad
Waktu Syekh Ahmad Barizi belajar di Makkah, Syekh Muhammad kala itu kira-kira berumur 5 tahun. Pada masa kecilnya, beliau selalu dijaga betul oleh Syekh Ismail hampir tiada waktu tanpa belajar dan mengaji, ketika madrasah hukumiyah yang menjadi tempat awal beliau belajar, setiap kali madrasah tersebut menjelang libur beliau disuruh belajar serta berguru kepada Syekh Ahmad Barizi Muhammad Fathillah. Adapun kitab yang dikaji kepada Syekh Ahmad Barizi adalah AL-Qur’an, Jurmiyah, Dzurrotul Yatiemah, safinatun najah, Sullamut Taufiq, Kifayatul ’awaam, Bafadhol dan lain sebagainya.
Sejak kecil beliau memang sangat cerdas dan cekatan dalam menyerap serta menerima ilmu. Manakala Syekh Ismail sedang bepergian, beliau sering dibawa meskipun dalam acara kondangan dengan tujuan agar sewaktu kosong tidak diisi dengan permainan.
Syekh Muhammad pada masa kecilnya dididik sebagaimana Syekh Ismail dididik oleh ayahnya. Kalau beliau mengajar di madrasah Sholatiyah Syekh Muhammad selau dibawa dan disuruh menjadi mustami’, terkadang kepada beliau sendiri atau guru-guru besar lainnya seperti Syekh Muhammad iwadh mingkos az-zubaedi dan syekh Abdullah Al-lahji dengan harapan agar kelak beliau dapat berbaur dengan para ulama’ dan santri-santri senior. Syekh Muhammad sendiri adalah saudara ketiga dari sembilan bersaudara, yang pertama Sayyidah Maryam, kedua, sayyidah zainab, ketiga syekh Muhammad sendiri, keempat sayyidah sa’diyah, kelima sayyid Abdur Rahman, keenam Sayyid Abdulloh, ketujuh Sayyidah Maemunah, kedelapan Sayyidah Majiidah, terakhir sayyid Nizar. Sedangkan ibunda beliau bernama Sayyidah Fatimah Binti Sayid Ali dari Yaman. Kira-kira pertengahan tahun 1986,
KH. Muhammad Fathillah (ayahanda KH. Ahmad Barizi Fathillah menunaikan ibadah haji), pada suatu malam beliau bermimpi mendengar anak kecil membaca al-Qur’an dengan suara yang lantang dan syahdu lalu beliau mencari sumber suara itu. Ketika beliau sampai di sumber suara tersebut, beliau melihat anak kecil yang tak lain adalah Syekh Muhammad yang pada waktu itu umurnya masih 10 tahun.
Konon, mimpi tersebut menandakan bahwa Syekh Muhammad kelak akan menjadi orang besar dan masyhur. Setelah Kyai Ahmad Barizi boyong ke Madura, beliau dikirimi kitab oleh Syekh Muhammad, yang mana kitab tersebut berjudul ”an-Nafkhotul Anbariyah fie tibbi khoiril Bariyya” karya Sayyidah zaenab (kakak perempuan Syekh Muhammad). Tidak lama kemudian, KH. Ahmad Barizi megirim surat kepada Syekh Muhammad yang berisi kalimat motivasi ”Anda jangan mengirim surat kepada saya atau menghadiahkan kitab kepada saya, terkecuali anda bisa mengarang kitab seperti kakak perempuan anda”.
Selang beberapa tahun kemudian, kira-kira dua atau tiga tahun setelahnya syekh Muhammad mengirim surat yang berisi kitab karangannnya sebanyak 5 buah. Sebelum Syekh Ismail wafat, Syekh Muhammad diuji oleh beliau untuk mengajar kitab Taqrib dan Minhaj di kediaman beliau dan dihadiri oleh para santri senior sebagai mustami’. Diantara para mustami’ien itu diantaranya ialah al-’Allamah Hasan I’rooqie dan beberapa ulama’ yang lain dengan tujuan agar kelak beliau berani menghadapi ulama’-ulama’ besar
Kedekatan Syekh Muhammad dengan Syekh Ahmad Barizi
Setelah Syekh Ismail wafat, Syekh Muhammad merasa bingung karena ditinggalkan oleh ayahandanya dan beliau pada waktu itu belum siap untuk menggantikan posisi ayahnya. Pada suatu hari, beliau bertemu dengan KH. Muhammad Kurdi di masjidil haram. Beliau senang dengan pertemuan itu dan menitipkan pesan kepada KH. Muhammad Kurdi untuk disampaikan kepada Syekh Ahmad Barizi yang ketika itu sudah berdomisili di Madura. Syekh Muhammad berpesan, ”kalau anda nanti ke Madura, sampaikan salam kepada sayyidie Ahmad Barizi, saya memanggil beliau ke Mekkah untuk bertempat tinggal di sini, mengenai transportasi dan sebagainya sayalah yang akan menanggung. Nanti, saya akan menyerahkan semuanya kepada beliau dan supaya menjadi pengganti ayahanda.” Tetapi, Syekh Ahmad Barizi tidak menjawab karena beliau tahu bahwa Syekh Muhammad masih dalam keadaan bingung dan belum siap menggantikan ayahnya. Syekh Ahmad Barizi bersikap seperti ini karena beliau berharap agar Syekh Muhammad mandiri dan tidak terpaku dan bersandar kepada orang lain.

http://khoirunnada.blogspot.com/2011/01/syekh-muhammad-bin-ismail-al-yamani.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar