Selasa, 08 Oktober 2013

Datu Taniran Kandangan

Almarhum yang dimakamkan di Kubah Taniran ini bernama Haji Muhammad Thaib yang bergelar Haji Sa'duddin bin Haji Muhammad As'ad bin Puan Syarifah binti Al-'Alimul Allamah Syekh Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Sejak kecil beliau telah mendapat pendidikan langsung dari ayah beliau sendiri yaitu 'Alimul Allamah Haji Muhammad As'ad, yang pada ketika itu menjabat sebagai mufti Kerajaan Banjar. Beliau berhijrah dan menetap di Kampung Taniran adalah untuk menjadikan kampung tersebut tempat untuk mengajar dan sebagai pusat atau basis penyiaran agama islam untuk daerah Hulu Sungai atau Banua Lima.
lebih kurang 45 Tahun guru besar ini mencurahkann hidupnya untuk tegaknya agama islam di bumi antaludin kandangan, setelah berhasil mencetak ulama-ulama penerus yang tersebar di sekitar hulu sungai tempo dulu, maka pada tanggal 5 Shafar 1278 H atau sekitar 1858 M, beliau berpulang ke Rahmatullah dalam usia lebih dari 1000 bulan atau sekitar 84 tahun.

Beliau termasuk sala seorang wali Allah SWT yang sepanjang hidupnya digunakan untuk da’wah agama Islam guna menegakkan kalimat Tauhid agar manusia selamat dunia dan akhirat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar