Rabu, 09 Oktober 2013

AL HABIB ABDULLAH BIN MAHFUDZ BIN MUHAMMAD AL HADDAD

Beliau seorang faqih yang dilahirkan di timur kota Dish, dekat daerah Hadramaut Yaman pada tahun 1342 H. Sejak kecil beliau diasuh oleh kakeknya Muhammad bin Ibrahim Al-Haddad atas inisiatif ayahnya, hingga beliau mencapai umur 14 tahun. Dari kakeknya inilah beliau mendapatkan dasar-dasar ilmu Syariat Islam, dan kemudian beliau meneruskan pendidikan nya di berbagai pondok di Hadramaut, seperti Tarim dan Ghill Bawazir.
Masa muda beliau dihabiskan untuk menimba ilmu agama kepada masyaykih dan ulama-ulama besar di Yaman. Salah satu guru beliau yang paling masyhur adalah Sayyid ‘Allamah Abdullah bin Umar As-Syathiri. Kepada Syekh inilah Sayyid Abdullah Al-Haddad menimba ilmu syari’at di Rubat, Tarim. Karena rasa sayang seorang syekh kepada muridnya, beliau memanggil Sayyid Abdullah Al-Haddad dengan panggilan ayahnya, Mahfudz, dengan harapan agar Allah menjaganya dari segala penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, dan sebagainya. Dan semasa hidup beliau, tidak satu pun masalah dan penderitaan yang beliau alami kecuali Allah SWT selalu menjaganya.
Diantara masyayikh (guru-guru) beliau yang lain adalah: Sayyid ‘Allamah Ahmad bin Muhsin Al-Hadar, Sayyid ‘Alamah Muhammad bin Hadi As-Segaf, Sayyid ‘Alamah Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Sayyid ‘Alamah Ali bin Muhammad bin Yahya, Syekh Ahmad Ba Shol’ah, Al-‘Arif Billah Sayyid ‘Alawi bin Abdullah bin Syihab, ‘Alamah Syekh ‘Audl Ba fadhl, Sayyid Muhammmad bin Hasan ‘Aidid, Sayyid ‘Alamah Ahmad bin Umar As-Syathiri dan masih banyak lagi masyayikh beliau yang telah mengukir ilmu-ilmu agama dan syari’at Islam di hati Sayyid Abdullah Al-Haddad yang nantinya sangat bermanfaat untuk banyak orang.
Perjalanan dan petualangan beliau dalam menuntut ilmu tidak hanya berhenti di Hadramaut saja, tapi setelah beberapa waktu beliau diangkat menjadi qodhi di Mukalla pada tahun 1946 H, beliau meneruskan perjalanan ilmiyahnya dalam bidang perhakiman di Universitas Khurthum fak. Syari’ah Sudan.
Setelah kelulusan beliau pada tahun 1363 H, beliau kembali ke Mukalla dan menjadi seorang qodhi atau hakim, hingga semua orang merasakan keadilan, amanah, dan hikmah besar dari beliau. Keadaan ini terus berlanjut hingga pemerintah merubah sistem hukum (syariat Islam) dengan hukum ciptaan manusia.
Selepas menjabat seorang qodhi beliau mendirikan halaqoh-halaqoh di beberapa masjid di Mukalla guna menyampaikan ilmu dan syari'at Islam. Di samping itu beliau selalu membuka pintu rumahnya untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang bertanya tentang masalah agama. Jadi seakan-akan rumah beliau adalah sebuah pondok agama yang tak pernah sepi dari para santri yang menimba ilmu.
Melihat respon positif dari para masyarakat dalam menimba ilmu, akhirnya beliau bersama beberapa ulama di Hadramaut mendirikan beberapa kuliyyah (universitas) tarbiyah di Hadramaut, dimulai dari Universitas Al-Ahgaff Banat dan Universitas Hadramaut, Universitas And, Universitas Khoiriyah, dan sebagainya.
Beliau yang dianugerahi oleh Allah SWT sifat- sifat yang luhur, mulai dari sifat ikhlas, sabar, tawadlu', zuhud, keberanian dalam mengatakan kebenaran, rasa solidaritas beliau yang amat tinggi, dan perhatian beliau terhadap maslahah muslimin, beliau mendapatkan perhatian dan simpati khusus dari para masyarakat, dan banyak orang yang telah merasakan manfaat dari ilmu beliau.
Hari-hari yang beliau lalui semasa hidupnya tak pernah lepas dari ilmu, baik menunutut ilmu atau menyampaikannya, di samping itu besar khidmad beliau kepada agama Islam, para muslimin, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan beliau. Akhirnya pada Jum'at 13 Jumadil tahun 1417 H beliau  kembali kepangkuan Yang Mahakuasa, Allahu Robbul 'Alamiin. Banyak di kalangan masyarakat yang merasa kehilangan seorang qodhi yang sangat arif dan bijaksana, seorang penegak keadilan yang tak pernah takut pada apapun kecuali pada Allah.
Namun sampai pada saat ini kita juga bisa merasakan manfaat dari ilmu beliau melalui buku-buku karangan beliau yang begitu banyak, antara lain:
1.Kitab As-sunnah wal Bid'ah
2.Rof'u Satr 'an Adillatil Qonun fil Fajr
3.Risalah fil Ba'I wa Syirou Dhahab
4.Risalatul Islam wa Zakat
5.Risalah fi Hukmi Mushofahatun Nisa', dan sebagainya.

Wallahu A'lam
Tidak ada komentar:

Posting Komentar